Beynin Yeniden Yapılanma Özelliği

 

Beyin gelişimi 21 yaşa kadar tamamlanır. Bu yaştan itibaren beyin, edindiği yeni deneyimlere uyum sağlamak için değişir. Beyinde oluşan bu değişimler nöroplastisite adıyla anılır. Klasik bilgilerden bilindiği üzere beyin hücreleri çoğalamaz. Ancak plastisite özelliği ile değişim gösterebilir.

Beynin iyi çalışabilir ya da gelişmiş olma özelliği, hücrelerarası bağlantı sayısının çokluğuyla açıklanır. Plastisite özelliği, hücreler arası bağlantı sayısını arttırır.

Nöroplastisite, ilk kez hipokampus için bellek bilgilerini oluşturduğu yöntem olarak öne çıkmıştır. Son yıllardaki bulgularla birlikte beyin ön bölgesi dahil olmak üzere diğer çoğu beyin bölgelerinde nöroplastisite özelliğinin olduğu bilinmektedir1-3.

Plastisite oluşturma gücü yüksek olan beyinlerde öğrenme ve değişen şartlara uyum çok daha çabuk gerçekleşir. Beyin ön bölgesinin etkin olabilmesi için plastisite özelliğinin korunmuş olması gerekir. Allostaz, beyin ön bölgesinin plastisite özelliğini olumsuz yönde etkiler4.

Ayrıca limbik sistem yapılarının plastisite özelliği, çalışma özelliklerinde olduğu gibi, beyin ön bölgesi tarafından etkilenmektedir5-6.

Sonuç olarak beynin sahip olduğu plastisite özelliği, insanın akıl ve kişilik özellikleri bakımından değişebileceğinin en önemli bilimsel göstergesidir.

 

Organik Beynin Tedavisi→

Kaynaklar

1. S. D. Kui­pers, et al. Mo­le­cu­lar cor­re­la­tes of im­pa­ired pref­ron­tal plas­ti­city in res­pon­se to chro­nic stress Jo­ur­nal of Neu­roc­he­mistry, 2003, 85, 1312-1323

2. Dynamic neuroplasticity and the automation of motivated behavior Learn. Mem. 2006 13: 558-559  Brandon J. Aragona and Regina M. Carelli

3. Evolution's 'missing link': a hypothesis upon neural plasticity, prefrontal working memory And the origins of modern cognitionmedical Hypotheses (1997) 48,499-501 John R. Skoyles

4. Sci. Signaling Vol. 2007, Issue 399, p. Pe44nicotine and Synaptic Plasticity in Prefrontal Cortex Daniel S. Mcgehee

5. Plasticity of reward neurocircuity and the “dark side” of drug addiction George F Koob, Michel Le Moal    Nature Neuroscience Volume 8 Number 11 2005

6. The Prefrontal Cortex Regulates Lateral Amygdala Neuronal Plasticity and Responses to Previously Conditioned Stimuli J. Amiel Rosenkranz The Journal of Neuroscience, December 3, 2003, 23(35):11054-11064

 
YORUMLAR
SORULAR-CEVAPLAR
Sorular Cevaplar

Dr. Güçlü Ildız'a soru sormak ve diğer soru cevapları okumak için tıklayınız.

BEYİN TESTLERİ

Çocuk ve yetişkinler için testlerimize katılın.

Beyin testleri
VİDEOLAR
Video ve Sunumlar

Dr Güçlü Ildız ve diğer hekim-bilim insanlarına ait video ve sunumlar

MAKALELER
Makaleler
Dr Güçlü Ildız'a ait
tüm makaleler