Hastalıkların Kaynağı

 

Düşünme gücünü ortaya çıkartan gelişmiş bir beyin ön bölgesi ve doğal olmayan yaşam biçimiyle insanlar hayvanlardan ayrılırlar. İnsanlar tarafından etkilenmemiş doğal ortamlarında yaşayan hayvanlarda kronik hastalıklar hastalıklar gözlenmiyor ise, insanlar için sağlıklı kalabilmenin 2 temel yolu, iyi çalışan bir beyine sahip olmak ve doğal ortamda yaşamak olmalıdır.

İnsanoğlunun akıl ve düşünce gücüyle doğaya karşı yaşam biçimi geliştirdiği düşünüldüğünde, hastalıkların gerçek nedeninin insan beyninden kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Çalışma özelliklerini dikkate aldığımızda, insan ve omurgalı hayvan bedenlerini birbirlerinden ayıramazsınız. Kalbin, gözlerin, midenin, böbreklerin, damarların görevleri her iki bedende aynıdır. Tek fark beyindedir.

İnsan beyninin kabuk denen en dış yüzeyi, yapı ve çalışma özellikleri nedeniyle hayvan beyinlerinden ayrılır. Ama en belirgin fark, beyin ön bölgesinde kendini gösterir. Hayvanların beyin ön bölgeleri, beynin diğer bölümlerine oranla daha küçüktür. İnsanda beyninin %28’lik bölümü, ön bölgeden oluşmuştur.

İnsanı hayvanlardan üstün kılan akıl ve düşünceye yön verme özellikleri, beyin ön bölgesi tarafından sağlanır.

Beyin ön bölgesinin hem insan hem de hayvanlarda görülen ortak özelliği ise iç organların ve dolayısıyla vücudun kontrolünü sağlayan üst merkezlerin burada bulunmasıdır. 1990 yılında 3 ayrı araştırma merkezinde yapılan ve ardından bıçak gibi kesilen bilimsel çalışmalar, beyin ön bölgesinin yaşamsal önemini vurgulamaktadır.*

Bu bilimsel gerçeklerden, hayvanlarda beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerini etkileyebilecek akıl ve düşünce özellikleri olmamasından dolayı sağlıklı kalabildikleri, insanlarda ise akıl ve düşüncenin kullanılması oranında beyin ön bölge çalışma özelliklerinin etkilenerek iç organların kontrolünü sağlayan merkezlerin etkilendiği sonucu çıkmaktadır.


* Bar­bas, H. & Pand­ya D. N 1990, Cec­het­to & Sa­per 1990, Da­ma­sio et al. 1990

 
YORUMLAR