Makaleler

 

KISA KISA


Tek Cümle ile...

Şartlanmalarla oluşturduğumuz değer yargılarıyla farkında olmadan kurduğumuz sanal dünyamızın kurallarına uymayan durumlarda aklımızın kaynağı beyin ön bölgesinin pas geçilmesiyle birlikte hiperaktif hale gelen amigdala; bir tarafan öfke, kaygı gibi duygusal tepkileri ortaya çıkartırken diğer taraftan iç organların çalışmasını kontrol eden hipotalamusun aşırı aktive olmasıyla panik atak, multipl skleroz atağından hipertansif kriz, kalp krizi ya da ilk diyabetik atağa kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer alan kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

 

Sağ-Sol

Beyinde işitme merkezi sağ ve sol kulak üstü hizasındaki temporal alanlarda bulunur. Sağ kulaktan alınan ses verileri sol temporalalana, sol kulaktan gelenler ise sağ temporal alana giderek işlenir.

Kulağın görevi, işitilen sesleri beyindeki işitme merkezlerine iletmektir. İşitme merkezlerinde değişik derecelerdeki yapısal ya da işlevsel sorunlar sesin algılanmasında güçlüklere yol açar.  

Sağ ve solda bulunan bu merkezlerin çalışma özellikleri birbirinden farklıdır. Sol temporal bölge; seslerin somut, mantıklı ve gerçekçi içeriklerini deşifre ederken sağ temporal bölge; soyut, sanatsal, gerçek ötesi özellikleri daha iyi algılar.

Örneğin bir konserde kendinize göre salonun sağ tarafına oturulursa sesler öncelikle sol kulaktan girecek ve sağ temporal bölgeye daha kolay ulaşacak olan sesler daha iyi algılanıp yorumlanabilecektir. Müzik yerine gelen sesler seminerde olduğu gibi konuşma sesi ise salonun sol tarafında oturmak size avantaj sağlayacaktır.

Tarihte Avrupa’da kralların sağ yanına yönetimle ilgili kararlar veren danışmanları, sol yanına ise sanatçılar ve yönetim dışı danışmanları otururmuş. Sağcılık ve solculuk kavramlarının buradan kaynaklandığı rivayet edilir.

 

Takıntı

Yinelenen, akıldan çıkmayan düşüncelerdir. Akıl, beyin ön bölgesidir. Akla gelme olayı, amigdaladan beyin ön bölgesine düşünce duygusunun “pompalanması”dır. Beyni zayıflatıp duyarlı hale getiren ve allostaz sisteminin sürekli devrede olmasını sağlayan önemli nedenlerden biridir. Hasta doktora mide ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, unutkanlık gibi yakınmalarla başvurur. Ayrıca takıntılar, az ya da çok hemen tüm psikiyatrik hastalıkların ortak bulgusudur.

Allostaz sisteminin etkileri hekim tarafından saptanırsa ülser, gastrit, vertigo, migren, gerilim baş ağrısı, hipertansiyon gibi tanılar koyulur. Allostaz etkilerini hekim saptayamaz ise; anksiyete, sinir, sende bir şey yok, psikiyatriye gidin, sözcükleriyle hasta uğurlanır!

Takıntı; hiperaktif amigdala, zayıflamış beyi ön bölgesinin önemli bir göstergesi olup uzamış allostaz sisteminin nedenlerinden biridir.

 

Değişim

Kabuk değiştirmeyen yılan ölür. Aynı şekilde düşüncelerinin değiştirmesine engel olunan kafalarda öyle.

Nietzsche

Nietzsche'ye göre bir insanın kanaati olmalıdır, ama kanaatini eskitmeyi de bilmelidir.

İnsan kendini yeniden kurmak için sürekli düşüncesini yıkmak ve değişimi kucaklamak zorundadır.

Ancak, böyle bir kez daha "kendini yapacaktır."

(Teşekkürler Reşit Ağar)

 

 
YORUMLAR